Certyfikaty i uprawnienia

 Wiemy, że nasz sukces zależy od zadowolenia i satysfakcji naszych klientów, czyli Państwa i właśnie dlatego stale podnosimy naszą wiedzę i kwalifikacje, aby jeszcze lepiej wykonywać naszą pracę oraz, aby klient miał gwarancję i pewność o prawidłowym wyborze wykonawcy.

Certyfikat: Autoryzowanego Punktu Sprzeda??y CAME, Autoryzowany Monta?? CAME, Autoryzowany Serwis CAME, w zakresie instalacji oraz serwisu automatyki do bram i drzwi CAME oraz szlaban??w CAME
Certyfikat za??wiadczenie o odbyciu szkolenia handlowego z zakresu: automatyki do bram przesuwnych CAME, automatyki do bram skrzyd??owych CAME, szlabany drogowe CAME
Certyfikat za??wiadczaj?cy uczestnictwo w szkoleniu technicznym i uzyskanie uprawnie?? do monta??u oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego produkt??w firmy NICE
Certyfikat za??wiadcza ??e firma Ogrodnik M. Andrzejczak posiada uprawnienia do monta??u automatyki bram gara??owych, monta??u segmentowych bram gara??owych oraz posiada uprawnienia do monta??u, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego produkt??w NICE
Certyfikat autoryzacyjny firmy: BENINKA automatyka do bram
Certyfikat potwierdzaj?cy, ??e firma Ogrodnik M. Andrzejczak zosta??a przeszkolona w zakresie instalacji i programowania automatyki do bram oraz szlaban??w firmy FAAC. Zarazem zosta??a upowa??niona do sprzeda??y, monta??u i obs??ugi produkt??w FAAC na terenie kraju.
Certyfikat za??wiadcza, ??e firma Ogrodnik M. Andrzejczak jest uprawniona do monta??u oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego automatyki do bram NICE
Certyfikat wydany przez firm? DEVI z grupy Danfossa, Autoryzowany instalator DEVI w zakresie elektrycznych system??w grzewczych i przeciwoblodzeniowych.
Certyfikat autoryzowany instalator LG
w zakresie : monta?? i serwis urz?dze?? klimatyzacyjnych LG typu pokojowego RAC
Certyfikat profesjonalny monta??ysta przes??on okiennych
certyfikat : Profesjonalny monta??ysta przes??on okiennych - szkolenia z technik os??onowych w budownictwie, ich budowa, zastosowanie i monta??
Certyfikat Autoryzowany Instalator Danfoss Wodnego Ogrzewania Pod??ogowego
Certyfikat za??wiadczaj?cy uko??czenie z powodzeniem szkolenia: Rain Bird Acadeamy 2008 dotycz?ce system??w nawodnieniowych w zakresie projektowania automatycznych system??w nawodnieniowych oraz dob??r produkt??w i ich monta??
Dyplom Uczestnika Szkolenia Technicznego SOTRALENTZ potwierdzaj?cy uczestnictwo w szkoleniu techniczno - handlowym i ??e posiada niezb?dn? wiedz? dotycz?c? technik adaptacji system??w SOTRALENTZ do lokalnych warunk??w gruntowo - wodnych, zasad monta??u, jak r??wnie?? obowi?zuj?cych w Polsce przepis??w dla ma??ych oczyszczalni ??ciek??w
Certyfikat uko??czenia szkolenia z zakresu system??w domofonowych i video domofonowych MIWI-URMET
Certyfikat uko??czenia szkolenia z zakresu system??w domofonowych i video domofonowych MIWI-URMET
Certyfikat uczestnictwa w seminarium AKASDEMIA DACHY I FASADY my??limy ekologicznie
Certyfikat: CERYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEM??W INTELIGENTNYCH BUDYNK??W F&Home
Za??wiadczenie o uko??czeniu szkolenia: Cyfrowe i analogowe systemy domofonowe firmy LASKOMEX
Certyfikat za??wiadczaj?cy o udziale w szkoleniu z zakresu elektrycznych system??w grzewczych i przeciwoblodzeniowych DEVI
??wiadectwie uko??czenia szkolenia technicznego dotycz?cego produkt??w firmy COMMAX dla specjalist??w bran??y elektronicznej
??wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze??, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru
??wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?? instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji
??wiadectwo uko??czenia szkolenia z zakresu ochrony ro??lin, stosowania ??rodk??w ochrony ro??lin przy u??yciu opryskiwaczy
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu technologii system??w filtracyjnych i piel?gnacji zbiornik??w wodnych firmy OASE
Za??wiadczenie uko??czenia szkolenia BHP przy wykonywaniu prac na wysoko??ciach
Certyfikat uko??czenia szkolenia w Akademii Centrum Klima w zakresie monta??u i serwisu klimatyzacji SAMSUNG i wentylacji VENTAL System, VENT-AXIA
Za??wiadczenie o uczestnictwie w szkoleniu: Iluminacja oraz o??wietlenie zieleni i ma??ej architektury - zasady projektowania i osi?gane efekty
Certyfikat uprawniaj?cy od monta??u si??ownik??w firmy BFT
Certyfikat uko??czenia szkolenia z zakresu system??w video domofonowych KENWEI
Certyfikat za??wiadczaj?cy o odbytym szkoleniu z zakresu doboru urz?dze?? i projektowania instalacji nawadniaj?cych na terenach zieleni na bazie urz?dze?? firmy RAIN BIRD, NAAN DAN JAIN IRRIGATION, IRRITROL SYSTEM
Certyfikat za??wiadczaj?cy o odbyciu szkolenia technicznego i udzieleniu uprawnieni do monta??u si??ownik??w firmy BFT
Za??wiadczenie o uko??czeni szkolenia uprawniaj?cego stosowania ??rodk??w ochrony ro??lin sprz?tem naziemnym.
??wiadectwo uprawniaj?ce do prac koparko??adowark? kl. III wszystkie typy wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego
Za??wiadczenie o uko??czeniu szkolenia w dziedzinie BHP dla pracodawc??w i innych os??b kieruj?cych pracownikami.